Bình luận về việc lựa chọn Sữa Thật- Sữa Giả tại thị trường Việt Nam

Viết một bài theo quan điểm cá nhân

Nguyễn Bá Đính / 2 Bình luận / 13/ 10/ 2016

Bình luận

nguyen thị hiền

10/13/2016 09:15:20

hàuihagfuklfzahkjashfd

binh

10/13/2016 09:14:00

mình thấy đa số sữa hiện giờ là nhập ngoại

Viết bình luận