Nutrison: Dinh Dưỡng qua ống thông là rất cần thiết đẻ hỗ trợ cho sự phục hồi của bệnh nhân. Nutrison cung cấp dinh dưỡng phù hợp nhu cầu của bệnh nhân, hạn chế nhiễm bẩn giúp tăng khả năng hồi phục của bệnh nhân. 

Thiết kế của Nutrison là là hoàn toàn phú hợp và tối ưu nhất cho bệnh nhân ăn qua ông thông dài hạn và ngắn hạn.

Thiết kế dinh dưỡng chuyên biệt qua ống thông cho bệnh nhân.

Đầy đủ dưỡng chất.

Sử dụng ngay, dạng lỏng vô trùng( không bị nhiễm bẩn).

Dung dịch đẳng trương..

Tạo thành dong chảy liên tục trong ông thông NG/PEG.

Cung cấp nhiều dong sản phẩm phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng đối tượng bệnh nhân.

Công thức được thiêý kế để cải thiện khả năng dung nạp của bệnh nhân và giảm các biến chứng tiêu hóa.