Fresenius Kabi là một công ty chăm sóc sức khoẻ toàn cầu chuyên về thuốc cứu sinh và công nghệ truyền, truyền máu và dinh dưỡng lâm sàng. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để giúp chăm sóc những bệnh nhân nặng và bệnh mãn tính.